Zavolejte nám: +420 774 550 365     E-mail: info@elektrokolazlin.cz
Sledujte nás také na Facebooku!
00,00 

Žádné produkty v košíku.

Obchodní podmínky půjčovny

Obchodní podmínky
půjčovny elektrokol

 

Provozovatel: Vacation rental s.r.o. 
se sídlem Na Výpustě 631, Zlín – Štípa
IČ: 08082235

 

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně dne 11. 4. 2019, oddíl C, vložka 111784, pro pronájem elektrokol prostřednictvím kamenné prodejny a on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.elektrokolazlin.cz

 

1. Úvodní ustanovení

Společnost je oprávněna k činnosti půjčení elektrokol, která jsou výhradně v jejím vlastnictví. Společnost elektrokola pronajímá krátkodobě či dlouhodobě a to buď koncovému zákazníkovi (dále jen “nájemce”). Pokud v těchto všeobecných obchodních podmínkách (“VOP”) není stanoveno jinak, pak tyto podmínky platí pro veškeré smluvní partnery, ať je forma půjčení jakákoliv. Konkrétní podmínky půjčení formou nájmu upravuje smlouva mezi pronajímatelem a nájemcem (“nájemní smlouva”, dále jen “smlouva”).

 • Pokud společnost půjčuje vyjma elektrokol i příslušenství pro jízdu, jako je přilba, případné další ochranné pomůcky a příslušenství, pak se na tyto věci pohlíží pro úpravu smluvních povinností stejně jako na elektrokolo.
 • Elektrokolo bývá vybaveno i počítadlem ujetých kilometrů s tím, že počet ujetých kilometrů nemá vliv na výši nájmu, tj. počet ujetých kilometrů není omezen. V případě řádného vrácení elektrokola bez zjevného poškození má nájemce právo na vrácení kauce ve výši 100%.

2. Obecné informace k uzavření smlouvy o nájmu elektrokola

 • K uzavření smlouvy mezi pronajímatelem a nájemcem je vždy nezbytné předložit platný průkaz totožnosti a to vždy na osobu nájemce.
 • Pronajímatel má právo odmítnout uzavření smlouvy v případě, že je ohroženo vrácení elektrokola, či v případě, že o uzavření smlouvy žádá osoba, která není v danou chvíli způsobilá k provozu elektrokola. Osoby mladší 18 let mohou nájemní smlouvu uzavřít pouze v případě, že jejich fyzická dispozice je k použití elektrokola dostatečná a jsou schopny pochopit obsah práv a povinností dle nájemní smlouvy.
 • Nájemce může být požádán o složení kauce a to v případě, že pronajímatel dojde k závěru, že uzavření smlouvy podléhá riziku nevrácení elektrokola (nestandardní doba nájmu) či deklarované nestandardní použití elektrokola (riziková zvolená trasa).
 • Zásady správného užívání elektrokola jsou nájemci vysvětleny při jeho převzetí. Nájemce podpisem nájemní smlouvy potvrzuje tuto skutečnost.
 • Nájemce, vyjma právnických osob a osob podnikajících, se zavazuje užívat elektrokolo výhradně sám a neposkytnout je k užívání jiné třetí osobě. V případě, že tak učiní, odpovídá jako by elektrokolo užíval sám.

3. Užívání elektrokola

 • Elektrokolo je funkční pouze v případě nabitého akumulátoru. Bez nabitého akumulátoru je funkční jako běžné jízdní kolo bez elektropohonu. Elektrokolo se předává nájemci vždy nabité na minimálně 85% kapacity akumulátoru. Nájemce nesmí použít tento akumulátor k jiným účelům, vyjma případného dobíjení. Nájemce podpisem smlouvy potvrzuje, že byl poučen o výdrži akumulátoru a způsobu dobíjení.
 • Pronajímatel neodpovídá za škody, které nájemci či třetím osobám vzniknou užíváním elektrokola a příslušenství v rozporu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami či v rozporu se zákonem, podzákonnými předpisy, či neopatrností, případně pod vlivem alkoholu či návykových látek.
 • Nájemce byl poučen, že elektrokolo jízdu pouze podporuje a nemůže zcela nahradit fyzickou sílu nájemce. Nájemce je povinen toto zvážit a postupovat rozumně s ohledem na svoji fyzickou kondici. Elektrokolo je konstrukčně stavěné na jízdu po asfaltovém povrchu, případně zpevněných šotolinových cestách či cyklostezkách. Elektrokolo není určeno pro jízdu ve skalnatém terénu.
 • Nájemce je povinen elektrokolo vždy zabezpečit proti krádeži zámkem v době, kdy se od elektrokola z jakéhokoliv důvodu vzdálí a nemá je pod vlastní vizuální kontrolou.
 • Při poškození, ztrátě, či odcizení elektrokola je nájemce povinen neprodleně informovat pronajímatele na tel., uvedeném ve smlouvě a dále Policii ČR.
 • Při poruše či poškození elektrokola je povinen nájemce neprodleně kontaktovat pronajimatele na tel., uvedeném ve smlouvě. V této situaci má nájemce možnost žádat pomoc Pronajímatele. Forma pomoci bude záviset na konkretních okolnostech, na telef. dohodě mezi nájemcem a pronajímatelem. Náklady spojené s pomocí hradí nájemce. Při poruše zaviněné technickým stavem elektrokola platí, že nájemce má právo neplatit za poskytnutou pomoc.
 • Zapůjčené elektrokolo je možno užívat pouze pro nekomerční účely. V případě jiného záměru je nutné konkrétní případ konzultovat s Pronajímatelem.

4. Vrácení elektrokola, skončení smluvního vztahu

 • Nájemce je povinen vrátit elektrokolo a příslušenství v bezvadném stavu vždy namísto a v čase, které jsou ve smlouvě sjednány. Plně funkční elektrokolo s běžným opotřebením resp. běžným znečištěním je považováno za bezvadné. Nájemce není oprávněn provádět na elektrokole žádné změny, žádné konstrukční úpravy trvalého charakteru.
 • Při nedodržení doby nájmu vždy platí, že nájemce je povinen uhradit dobu, po kterou měl elektrokolo k dispozici, jako by se jednalo o nájem a dále pak smluvní pokutu ve výši 100% původně sjednaného nájemného.
 • Po vrácení elektrokola při končení smluvního vztahu pronajímatel a nájemce poznamenají pod smlouvu způsob vzájemného nevypořádaných závazků, budou-li jaké. Právní vztahy mezi společností a nájemcem se řídí vždy těmito podmínkami a nájemní smlouvou. Právní vztahy mezi společností a nájemcem, které výslovně neupravují tyto VOP či nájemní smlouva, se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) V případě, že se v budoucnu ukáže, že tyto VSP jsou v rozporu s občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.), či jeho výkladem, pak má přednost zákon, resp. ustálená judikatura.

Ve Zlíně dne 11.4.2019
Kontrolováno dne 17.03.2021

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • Price
 • Availability
 • Add to cart
 • Additional information
Click outside to hide the compare bar
Porovnat